Vytvořte fakturu

HUMANAG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HUMANAG
IČO 35735066
TIN 2020242356
DIČ SK2020242356
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUMANAG
Hrušovská 8/A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 148 510 €
Zisk 61 310 €
Kapitál 57 783 €
Vlastní kapitál 43 076 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905212311, 0905303945
Mobile(y) +421905212311, 0905303945
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 80,552
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 916
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 916
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 916
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,608
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,608
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,608
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,792
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 864
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 46,928
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 153
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 83
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,552
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,678
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 729
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 729
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,310
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,874
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,724
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 313
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,300
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 147,985
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 148,510
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 147,985
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 525
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,847
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,570
D. Služby (účtová skupina 51) 58,703
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 460
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,663
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,712
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 47
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 78,616
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,306
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 17,306
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,310
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735066 TIN: 2020242356 DIČ: SK2020242356
 • Sídlo: HUMANAG, Hrušovská 8/A, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
  PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05 22.09.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Daniela Javorská 1 660 € (25%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  PhDr. Jozef Javorský 4 980 € (75%) Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2009Noví spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Hliník 1869/17 Šaľa 927 05
   21.09.2009Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   14.12.2007Nové sidlo:
   Hrušovská 8/A Bratislava 821 07
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   03.09.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnania
   10.09.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   09.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   05.11.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   25.08.1998Nové predmety činnosti:
   psychologická činnosť v rozsahu všeobecnej psychologickej diagnostiky, psychoterapii, poradenstva a expertízy
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   24.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   HUMANAG spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   organizovanie kurzov a školení
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Javorská Hliník 17 Šaľa 927 05
   PhDr. Jozef Javorský Slatinská 24 Bratislava 821 07