Vytvořte fakturu

RENTRANS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2015
Basic information
Obchodní název RENTRANS
IČO 35735074
TIN 2021302602
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RENTRANS
Brnianska 41
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 830 €
Zisk -634 €
Kapitál 5 744 €
Vlastní kapitál 5 391 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254789234
Fax(y) 0254773438
Date of updating data: 03.11.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,437
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,437
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,437
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,757
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 67
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,315
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -634
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 680
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 680
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 680
Date of updating data: 03.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 830
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 933
C. Služby (účtová skupina 51) 97
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 200
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 592
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -103
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -97
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 51
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 51
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -51
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -154
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -634
Date of updating data: 03.11.2015
Files
4330568.tif
Date of updating data: 03.11.2015