Vytvořte fakturu

MEDICORD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDICORD
IČO 35735091
TIN 2021403571
Datum vytvoření 11 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICORD
Dlhá 47
93101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 038 €
Zisk 1 695 €
Kapitál 10 340 €
Vlastní kapitál 8 485 €
Kontaktní informace
Email janekad@stonline.sk
Telefon(y) 0905566092
Mobile(y) +421905566092, 0905566092
Fax(y) 0315622147
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,297
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,297
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,049
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,162
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,739
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,346
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,180
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,971
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 128
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -614
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,695
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,166
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,166
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,688
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,038
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,097
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,941
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 30,749
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,754
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,141
C. Služby (účtová skupina 51) 5,214
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 982
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,658
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,289
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,929
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 116
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 116
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -116
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,173
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 478
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,695
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4253144.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735091 TIN: 2021403571
 • Sídlo: MEDICORD, Dlhá 47, 93101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.04.1998Nové sidlo:
   Dlhá 47 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľudovít Janek Senecká 4 Šamorín 931 01
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ľudovít Kulcsár Veľkoblahovská 69/27 Dunajská Streda 929 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   MUDr. Juraj Vozár Dunajská 9 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ľudovít Janek Senecká 4 Šamorín 931 01
   Ing. Ľudovít Kulcsár Veľkoblahovská 69/27 Dunajská Streda 929 01
   14.04.1998Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   MEDICORD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizácia, riadenie a prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Petra Ježeková Prešovská 57 Bratislava 821 02
   MUDr. Michal Szalay Súmračná 26 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Pisch Slnečná 17 Šamorín 931 01