Vytvořte fakturu

LL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LL
IČO 35735210
TIN 2021360649
DIČ SK2021360649
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LL
ul. Bellova 2038
03101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 186 590 €
Zisk 22 873 €
Kapitál 163 918 €
Vlastní kapitál 124 825 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0445620469, 0915824154, 0444351657
Fax(y) 0445620469
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 177,539
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,084
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,084
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,084
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 168,778
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 79,862
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 56,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,493
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 20,650
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,688
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,916
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 857
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,059
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,677
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,655
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,022
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,539
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,698
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 105,521
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,521
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,873
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,841
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,504
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,095
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,095
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,786
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,443
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,180
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,740
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,740
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 16,597
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 186,590
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 186,590
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 186,590
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,873
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,239
D. Služby (účtová skupina 51) 63,325
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,456
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 56,223
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,780
4. Sociální náklady (527, 528) 2,453
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 117
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,325
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,325
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,301
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,717
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 112,026
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 316
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 313
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -308
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,409
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,536
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,536
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015