Vytvořte fakturu

TRIUMF DUCHA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIUMF DUCHA
IČO 35735287
TIN 2020229464
DIČ SK2020229464
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIUMF DUCHA
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 318 €
Zisk -7 621 €
Kapitál 8 969 €
Vlastní kapitál 3 130 €
Kontaktní informace
Email marketing@triumfducha.com
Telefon(y) 0249249263, 0905788435
Fax(y) 0249249576
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,516
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 458
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 458
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 458
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,834
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,116
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,528
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,528
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,718
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 449
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,269
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 224
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 224
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,516
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,491
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 826
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 826
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,335
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,561
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,896
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,621
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,007
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 157
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 157
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,850
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,445
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,445
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 70
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 48
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,287
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,318
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,318
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 129
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,189
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,236
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,659
D. Služby (účtová skupina 51) 32,129
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 410
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 616
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 311
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 311
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,750
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,918
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 409
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 743
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 743
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -743
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,661
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,621
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015