Vytvořte fakturu

SLOV inn - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOV inn
IČO 35735317
TIN 2021364653
DIČ SK2021364653
Datum vytvoření 11 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOV inn
Špitálska 27
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 452 411 €
Zisk -1 232 778 €
Kapitál 3 084 904 €
Vlastní kapitál 79 212 €
Kontaktní informace
Email michal@borgula.sk
Telefon(y) 0220850501, 0243410590
Mobile(y) 0905428720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 806,816
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 806,816
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,535
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 165,772
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 70,716
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,339
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,717
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 972,588
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,178,007
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 49,791
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 49,791
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,980
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,232,778
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,150,595
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 225,626
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,156
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,696
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,774
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 769
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,839,200
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 85,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 452,411
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 447,184
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,227
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,625,708
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,092
C. Služby (účtová skupina 51) 185,879
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,460
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 120,979
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 428
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,278,870
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,173,297
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 230,213
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 10
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 10
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 48,925
M. Úrokové náklady (562) 48,432
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 493
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48,915
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,222,212
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 10,566
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,232,778
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735317 TIN: 2021364653 DIČ: SK2021364653
 • Sídlo: SLOV inn, Špitálska 27, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 19.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  SLOVUNIT a.s. 49 791 € (100%) Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.09.2013Noví spoločníci:
   SLOVUNIT a.s. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.09.2013Zrušeny spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.02.2010Noví spoločníci:
   SLOVUNIT s.r.o. Špitálska 27 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Chorvátska 2 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.02.2010
   18.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   23.11.2005Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 08
   22.11.2005Zrušené sidlo:
   Moskovská 23 Bratislava 811 08
   28.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava 811 08
   27.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34 Vznik funkcie: 10.09.2003
   18.09.2003Nové obchodné meno:
   SLOV inn, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Raučinová Čečinová 18 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 10.09.2003
   Mgr. Ivan Štefunko Školská 295/4 Spišská Teplica 059 34 Vznik funkcie: 10.09.2003
   17.09.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVKONZUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.01.2003Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésovej 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   30.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra Vznik funkcie: 17.09.2002 Skončenie funkcie: 04.11.2002
   25.09.2002Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti /vydávanie periodických a neperiodických publikácií/
   organizovanie školení a seminárov
   faktoring a forfaiting
   automatizované spracovanie údajov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Borguľa Šoltésova 22 Bratislava Vznik funkcie: 17.09.2002
   Ľuboš Mikuš Hlboká 1080/69 Nitra Vznik funkcie: 17.09.2002 Skončenie funkcie: 04.11.2002
   24.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Borguľová, rod. Vydrová Moskovská 23 Bratislava Skončenie funkcie: 17.09.2002
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   SLOVKONZUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 23 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Borguľa Moskovská 23 Bratislava