Vytvořte fakturu

GEODET-TEAM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEODET-TEAM
IČO 35735325
TIN 2020269328
DIČ SK2020269328
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODET-TEAM
Partizánska 23
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 223 343 €
Zisk -2 083 €
Kapitál 518 451 €
Vlastní kapitál 374 558 €
Kontaktní informace
Email siget@geodet-teamsro.sk
Mobile(y) +421905631040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 508,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 49,019
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 49,019
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 459,356
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 137,394
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 137,394
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 109,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 109,592
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 212,370
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 212,347
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 207
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 207
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 508,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 372,475
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 102,848
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 102,848
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 264,075
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 264,075
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,083
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 134,906
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -3,402
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -3,402
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 109,623
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43,683
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,683
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,855
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,202
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,883
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,685
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,201
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,201
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 223,395
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 223,343
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 223,395
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,187
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,135
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,401
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,973
D. Služby (účtová skupina 51) 32,757
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 133,051
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 94,537
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,212
4. Sociální náklady (527, 528) 5,302
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,534
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,558
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,558
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,528
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,942
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,478
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,798
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,485
2. Ostatní náklady (562A) 3,485
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,313
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,798
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 144
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,227
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,227
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,083
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735325 TIN: 2020269328 DIČ: SK2020269328
 • Sídlo: GEODET-TEAM, Partizánska 23, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava 10.12.1997
  Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10 10.12.1997
  Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava 10.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Siget 2 324 € (35%) Mišíkova 9 Bratislava
  Július Stuparin 2 324 € (35%) Balkánska 56/26 Bratislava 851 10
  Ing. Marek Javor 1 992 € (30%) Hanulova 7 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Július Stuparin Balkánska 56/26 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.12.1997
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   28.02.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   27.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   GEODET-TEAM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 23 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   geodetické a kartografické práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Siget Mišíkova 9 Bratislava
   Ing. Marek Javor Hanulova 7 Bratislava
   Július Stuparin kpt. Rašu 21 Bratislava