Vytvořte fakturu

Lekáreň " MAGNÓLIA " - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Lekáreň " MAGNÓLIA "
IČO 35735341
TIN 2020242345
DIČ SK2020242345
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lekáreň " MAGNÓLIA "
Trojičné námestie 6
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 971 119 €
Zisk 2 027 €
Kapitál 308 019 €
Vlastní kapitál 76 297 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245248432, +421245525791
Mobile(y) +421904619949
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 229,450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,015
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 73,160
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 73,160
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,973
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,877
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,877
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 96
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,882
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,652
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,230
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -565
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 165
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 229,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,324
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,132
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,861
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,861
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,027
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 213,260
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 86
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 86
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 213,174
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 202,092
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,092
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,602
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,872
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,717
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -109
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -1,134
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -1,134
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 938,734
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 971,119
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 935,661
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,074
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 32,007
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 964,954
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 811,376
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,515
D. Služby (účtová skupina 51) 31,765
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 77,331
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,668
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,794
4. Sociální náklady (527, 528) 2,869
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 556
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,613
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,613
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 32,204
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,224
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,818
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,165
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,079
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,262
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,256
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,027
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015