Vytvořte fakturu

ECONOMIC CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název ECONOMIC CONSULTING
IČO 35735350
TIN 2021359868
DIČ SK2021359868
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECONOMIC CONSULTING
Tomášikova 10/A
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 786 117 €
Zisk 11 244 €
Kapitál 164 210 €
Vlastní kapitál -3 656 €
Kontaktní informace
Email office@ec-sk.sk
Telefon(y) 0244452153
Mobile(y) +421903425461, +421903725399, +421911893857, 0903257198, 0911268404
Fax(y) 0244642139
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 350,309
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 55,406
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,406
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,056
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 350
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 294,352
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 129,662
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 129,662
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,662
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 164,690
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 141,359
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,331
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 551
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 350,309
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,005
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 231
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 231
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,891
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,891
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,244
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,304
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 30,527
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,097
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 28,430
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 297,675
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43,238
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,238
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 233,099
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,098
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,673
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,000
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,567
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,102
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,102
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 786,117
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 786,117
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 26,323
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 751,510
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,284
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,054
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,323
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,230
D. Služby (účtová skupina 51) 635,887
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 81,296
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,390
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,603
4. Sociální náklady (527, 528) 2,303
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 80
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,235
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,235
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,063
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,393
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,422
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 747
2. Ostatní náklady (562A) 747
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 675
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,421
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,398
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,398
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,244
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016
 • IČO :35735350 TIN: 2021359868 DIČ: SK2021359868
 • Sídlo: ECONOMIC CONSULTING, Tomášikova 10/A, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25 29.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Lucia Gašpieriková 6 639 € (100%) Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.12.2016Nové sidlo:
   Tomášikova 10/A Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lucia Gašpieriková Triblavinská 1036/35/A Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 29.02.2000
   24.02.2011Nové obchodné meno:
   ECONOMIC CONSULTING s. r. o.
   17.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ