Vytvořte fakturu

R. E. & D. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.09.2015
Basic information
Obchodní název R. E. & D.
Stav Zničeno
IČO 35735422
TIN 2021361474
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo R. E. & D.
Šoltésovej 12
81100
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 820 000 €
Zisk -1 009 241 €
Kapitál 1 005 676 €
Vlastní kapitál -12 366 €
Date of updating data: 07.09.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,021,607
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 39,833
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 39,833
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,983
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -56,182
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,009,241
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,021,607
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,015,998
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,609
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,109
Date of updating data: 07.09.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 820,000
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 820,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,829,170
C. Služby (účtová skupina 51) 48
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 61
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 997,145
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 831,916
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,009,170
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -48
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,009,241
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,009,241
Date of updating data: 07.09.2015
Date of updating data: 07.09.2015
 • IČO :35735422 TIN: 2021361474
 • Sídlo: R. E. & D., Šoltésovej 12, 81100, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.09.2015Zrušené obchodné meno:
   R. E. & D., a. s.
   Zrušené sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 00
   06.12.2007Nové obchodné meno:
   R. E. & D., a. s.
   Nové sidlo:
   Šoltésovej 12 Bratislava 811 00
   17.12.1997Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť