Vytvořte fakturu

ERIK JV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ERIK JV
IČO 35735473
TIN 2020210940
DIČ SK2020210940
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERIK JV
Strečnianska 4
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 243 334 €
Zisk 151 766 €
Kapitál 445 982 €
Vlastní kapitál 208 992 €
Kontaktní informace
Email vransky@chello.sk
Telefon(y) 0262410010
Fax(y) 0262410010
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 935,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 76,381
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 76,381
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,650
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,988
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,743
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 857,287
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 222,714
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 222,617
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 343,010
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 327,328
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,328
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,660
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 291,563
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 335
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 291,228
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,326
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,326
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 935,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 360,758
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 165,970
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 165,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,724
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 68,019
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,295
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 151,766
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,637
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 274
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 406,563
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 206,504
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,504
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,345
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 887
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 304
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,523
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 800
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 800
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 167,599
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 167,599
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,241,434
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,243,334
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,206,942
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,492
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,700
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,046,068
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 940,756
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,365
D. Služby (účtová skupina 51) 58,240
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,002
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,592
4. Sociální náklady (527, 528) 40
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,746
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,797
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,797
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,162
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197,266
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,073
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 831
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 822
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,878
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 423
2. Ostatní náklady (562A) 423
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,410
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,047
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 196,219
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,453
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,453
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 151,766
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35735473 TIN: 2020210940 DIČ: SK2020210940
 • Sídlo: ERIK JV, Strečnianska 4, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 25.06.2004
  Ing. Jaroslava Faith Strečnianska 4 Bratislava 851 05 25.06.2004
  JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 01.07.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Jozef Vránsky 165 970 € (100%) Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   12.06.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   16.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Faith Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   15.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   02.04.2008Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 179/1998 Z.z.
   01.04.2008Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 171/1998 Z.z.
   18.03.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   11.01.2008Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Ing. Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   10.01.2008Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   02.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslava Vránska Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   Erik Vránsky Strečnianska 4 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 25.06.2004
   01.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.2000Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona NR SR č. 171/1998 Z.z.
   18.11.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   17.11.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   ERIK JV s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 4 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj pyrotechnických výrobkov triedy II. a podtriedy T1
   vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
   nákup, predaj, požičiavanie zbraní
   preprava zbraní
   vývoj, výroba streliva
   nákup, predaj streliva
   preprava streliva
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Vránsky Strečnianska 4 Bratislava