Vytvořte fakturu

STAR Promotion - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Obchodní název STAR Promotion
IČO 35735481
TIN 2020229178
DIČ SK2020229178
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAR Promotion
Drieňová 1H
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -1 056 €
Kapitál 15 580 €
Vlastní kapitál 8 778 €
Kontaktní informace
Email info@pluspromotion.sk
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,819
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,808
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,600
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,600
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,208
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,410
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,798
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,819
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,656
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 368
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 368
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,705
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,876
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -171
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,056
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,163
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,160
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13
D. Služby (účtová skupina 51) 13
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -96
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,056
Date of updating data: 13.01.2017
Date of updating data: 13.01.2017