Vytvořte fakturu

RUDLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RUDLA
IČO 35735490
TIN 2020269262
DIČ SK2020269262
Datum vytvoření 27 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RUDLA
Mariánska 3
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 750 373 €
Zisk 10 073 €
Kontaktní informace
Email rudla@rudla.sk
webové stránky http://www.rudla.sk
Telefon(y) +421252635496
Fax(y) 0252635496
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 152,942
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,370
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 59,370
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 58,600
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 100
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 91,132
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,411
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,048
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,363
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,085
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 64,085
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 64,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,636
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,925
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,711
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,440
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,440
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,942
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,077
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 731
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 731
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -130,520
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 979
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -131,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,073
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 242,875
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,068
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,290
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 11,778
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,683
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 74,129
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,129
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,478
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,731
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,903
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,781
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 661
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,124
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,124
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 23,144
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,144
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 750,374
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 750,373
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 133,653
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 561,050
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,670
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 732,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 104,398
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 306,979
D. Služby (účtová skupina 51) 69,890
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 182,612
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 130,638
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,928
4. Sociální náklady (527, 528) 7,046
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,277
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 64,679
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 64,679
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,298
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,240
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,436
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,288
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 898
2. Ostatní náklady (562A) 898
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,287
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,953
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735490 TIN: 2020269262 DIČ: SK2020269262
 • Sídlo: RUDLA, Mariánska 3, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03 17.02.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Rudolf Lacika 5 311 € (80%) Kozia 20 Bratislava 811 03
  Tatiana Laciková 1 328 € (20%) Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   Tatiana Laciková Kozia 20 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Kozia 20 Bratislava 811 03
   16.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   15.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba pekárenských výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   14.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   27.11.1997Nové obchodné meno:
   RUDLA, spol. s r.o.,
   Nové sidlo:
   Mariánska 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava
   Tatiana Laciková Wolkrova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Lacika Medená 5 Bratislava