Vytvořte fakturu

N.I.LOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název N.I.LOVAKIA
IČO 35735597
TIN 2020251838
DIČ SK2020251838
Datum vytvoření 01 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.I.LOVAKIA
Vajnorská 34
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 465 975 €
Zisk 6 288 €
Kapitál 545 913 €
Vlastní kapitál 391 779 €
Kontaktní informace
Email nik-slovakia@nik-slovakia.sk
Telefon(y) 0244635141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 487,559
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 487,559
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,553
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,577
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,352
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,959
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,970
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 523,136
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 398,067
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,598
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,598
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 335,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,659
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 38,522
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,288
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 125,069
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,750
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,812
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,584
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,445
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,909
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,836
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 68,483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 465,975
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 465,009
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 966
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 449,468
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,617
C. Služby (účtová skupina 51) 319,888
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 32,813
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,675
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 46,118
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,357
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,507
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 100,504
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,148
M. Úrokové náklady (562) 2,939
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,195
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,142
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,365
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,077
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,288
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015