Vytvořte fakturu

Trnava REAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Trnava REAL
IČO 35735627
TIN 2021373101
DIČ SK2021373101
Datum vytvoření 16 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trnava REAL
Sladovnícka 15
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 212 549 €
Zisk -678 €
Kapitál 6 474 653 €
Vlastní kapitál 6 022 383 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0335907015
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,320,555
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,089,067
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,089,067
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 625,681
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,435,255
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 28,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 231,488
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 227,095
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 227,014
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,014
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 81
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,393
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,793
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,320,555
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,021,705
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,394,743
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,394,743
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,147
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,147
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -384,507
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 215,481
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -599,988
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -678
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,850
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 236,390
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 235,402
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 988
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 62,460
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,938
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,938
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 41,522
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 212,549
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 212,549
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 212,549
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,712
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,688
D. Služby (účtová skupina 51) 300
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,707
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 184,518
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 184,518
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,499
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,837
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,561
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,555
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,267
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,267
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 288
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,555
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 282
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -678
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735627 TIN: 2021373101 DIČ: SK2021373101
 • Sídlo: Trnava REAL, Sladovnícka 15, 91701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2005Nové obchodné meno:
   Trnava REAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   Noví spoločníci:
   LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o. Sladovnícka 15 Trnava 917 01
   23.03.2005Zrušené obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   21.07.1999Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   prieskum trhu
   30.04.1999Nové obchodné meno:
   PRVÁ INKASNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Mäsiar Chalabalova 1603 Praha 155 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Kaštielska 10 Bratislava
   29.04.1999Zrušené obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   16.12.1997Nové obchodné meno:
   VERNUS, s. r.o.
   Nové sidlo:
   Tilgnerova 15 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenstvo v oblasti nákupu a predaja tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušana Zuggová Tilgnerova 15 Bratislava