Vytvořte fakturu

SANTE PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SANTE PLUS
IČO 35735775
TIN 2021385047
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SANTE PLUS
Klokočova 736/30
98101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 496 €
Zisk 2 336 €
Kapitál 31 817 €
Vlastní kapitál 12 426 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0475211357, 0475211358, 0475424364, 0475422344
Mobile(y) 0917086060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,937
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,937
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,937
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,321
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,667
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,667
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,667
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,132
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,239
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 653
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 586
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,762
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 767
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 767
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,019
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,019
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,336
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,735
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 249
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 249
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,348
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,672
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,672
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,592
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 837
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,522
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,512
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 138
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 125,497
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 125,496
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 125,496
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,168
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,421
D. Služby (účtová skupina 51) 42,259
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,654
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,897
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,801
4. Sociální náklady (527, 528) 1,156
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 650
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,610
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,610
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,574
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,328
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,816
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 312
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -311
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,017
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 681
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 681
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,336
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735775 TIN: 2021385047
 • Sídlo: SANTE PLUS, Klokočova 736/30, 98101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2005Nové obchodné meno:
   SANTE PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 06.09.2005
   17.10.2005Zrušené obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   11.11.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   10.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   17.12.1997Nové obchodné meno:
   NEMOCNICA HNÚŠŤA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 10 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa
   Mgr. Ivana Vadňalová Seberíniho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa