Vytvořte fakturu

GG PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GG PLUS
IČO 35735856
TIN 2021364400
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GG PLUS
Rybničná 61
83554
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 240 €
Zisk -2 659 €
Kapitál 81 945 €
Vlastní kapitál -15 808 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 75,299
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 75,299
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,226
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,800
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,426
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 97,525
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,466
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,243
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,659
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 115,991
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 80,000
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,991
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,831
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,680
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,240
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,240
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,318
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,798
C. Služby (účtová skupina 51) 846
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 900
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,743
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,078
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,596
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 101
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,179
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,659
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4182701.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735856 TIN: 2021364400
 • Sídlo: GG PLUS, Rybničná 61, 83554, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25 19.12.1997
  Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54 19.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gordan Augustinovič 3 320 € (50%) Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25
  Goran Topčič 3 320 € (50%) Rybničná 61 Bratislava 835 54
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.03.2005Noví spoločníci:
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54 Vznik funkcie: 19.12.1997
   18.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Saša Topčič Splitska 5 Mostar Bosna a Hercegovina
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.1997
   10.07.2004Noví spoločníci:
   Saša Topčič Splitska 5 Mostar Bosna a Hercegovina
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   06.03.2002Noví spoločníci:
   Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 19.12.1997
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.1997
   05.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Todorovičová Ružová 722/16 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Vladimíra Todorovičová Ružová 722/16 Ivanka pri Dunaji
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   GG PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely je- ho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú osobitné povolenia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava