Vytvořte fakturu

Art Glass Park - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.11.2015
Basic information
Obchodní název Art Glass Park
IČO 35735864
TIN 2020269471
DIČ SK2020269471
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Art Glass Park
Koprivnická 9A
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 106 831 €
Zisk -66 185 €
Kapitál 160 918 €
Vlastní kapitál -282 274 €
Kontaktní informace
Email asak@asak.sk
Telefon(y) 0903601090, 0903791724
Mobile(y) 0903791724
Fax(y) 0243415065
Date of updating data: 24.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,502
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 12,502
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,502
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,265
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,802
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 298
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,305
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 131,767
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -348,459
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 19,916
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -304,182
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,185
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480,226
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,703
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 84,309
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,717
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 591
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,401
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,600
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 393,214
Date of updating data: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 106,831
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,965
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 20,283
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 47,374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 171,859
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 18,315
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,585
C. Služby (účtová skupina 51) 34,267
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,393
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 229
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,628
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,442
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,028
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -95,919
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 197
M. Úrokové náklady (562) 20
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -197
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,225
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,185
Date of updating data: 24.11.2015
Date of updating data: 24.11.2015