Vytvořte fakturu

ILUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ILUMA
IČO 35735881
TIN 2020229343
DIČ SK2020229343
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ILUMA
Račianska 22/A
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 701 837 €
Zisk 19 195 €
Kapitál 206 262 €
Vlastní kapitál 64 083 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254789193
Fax(y) 0254788691
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,792
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,792
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 216,884
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 19,316
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 51,165
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 518
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,483
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 224,676
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 83,279
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 57,113
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,195
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,397
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,022
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 137,735
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,410
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,841
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,191
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 73,293
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 640
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 701,837
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 692,424
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,061
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,352
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 675,495
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 475,202
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,187
C. Služby (účtová skupina 51) 76,817
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 87,208
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 594
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,722
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,765
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 130,279
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16
X. Úrokové výnosy (662) 5
XI. Kurzové zisky (663) 11
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,484
M. Úrokové náklady (562) 519
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,957
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,468
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,874
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,679
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,195
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015