Vytvořte fakturu

F.I.R.E. Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.I.R.E. Slovakia
IČO 35735961
TIN 2021375840
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.I.R.E. Slovakia
Riazanska 77
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 910 €
Zisk 1 961 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244460238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,161
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,161
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,957
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,906
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,906
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,051
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,204
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,161
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,789
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,721
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,331
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,052
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,961
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,950
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 141
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 17,809
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,632
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,864
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 556
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,757
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,747
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,910
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,747
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,163
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,252
D. Služby (účtová skupina 51) 3,211
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,658
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,536
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,517
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 556
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 556
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015