Vytvořte fakturu

GBM Europe - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GBM Europe
IČO 35735996
TIN 2020269438
DIČ SK7020001021
Datum vytvoření 11 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GBM Europe
Trnavská cesta 74A
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 222 629 €
Zisk 64 971 €
Kapitál 4 804 142 €
Vlastní kapitál 2 379 461 €
Kontaktní informace
Email brano@gbmslovakia.sk
Telefon(y) 0262240030, 0258101710
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,449,245
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,540,122
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 52,950
2. Software (013) - /073, 091A/ 30,795
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 22,155
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 367,374
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,523
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,049
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,601
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,201
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,119,798
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,078,306
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 41,492
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 903,231
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 130,854
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,085
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 86,769
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,329
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,329
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 726,265
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 382,458
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 382,458
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ -91,300
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 407,166
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,941
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,783
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 612
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,171
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,892
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,892
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,449,245
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,441,079
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 38,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 38,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,819
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,819
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,334,089
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,334,089
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,971
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,166
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,479
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 928
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,551
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 175,874
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,085
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,085
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,102
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,258
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,429
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 534,813
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 294,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,069,719
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,222,629
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,060,237
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,482
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 94,426
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,484
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,095,843
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,621,372
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 48,452
D. Služby (účtová skupina 51) 87,193
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 118,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 29,766
4. Sociální náklady (527, 528) 3,778
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,828
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,631
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,143
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,020
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,290
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 126,786
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 312,702
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,453
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 14,451
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 62,217
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,839
2. Ostatní náklady (562A) 31,839
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,654
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,724
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47,764
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 79,022
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,051
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,051
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,971
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35735996 TIN: 2020269438 DIČ: SK7020001021
 • Sídlo: GBM Europe, Trnavská cesta 74A, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 11.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Karlik 27 667 € (83.3%) Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
  Michal Baričák 5 533 € (16.7%) Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   17.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 11.12.1997
   16.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   26.05.2011Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 11.12.1997
   25.05.2011Zrušené sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   12.02.2010Nové obchodné meno:
   GBM Europe s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Michal Baričák Mliekárenská 11 Bratislava 821 09
   11.02.2010Zrušené obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   29.10.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Mliekárenská 9 Bratislava 821 09
   Peter Vachálek Zámocká 30 Bratislava 811 01
   28.10.2008Zrušené sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   27.06.2006Nové sidlo:
   Stará Prievozská 2 Bratislava 821 09
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   18.05.2001Nové obchodné meno:
   GBM Slovakia, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   17.05.2001Zrušené obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   20.11.1998Nové sidlo:
   Oravská 4 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   19.11.1998Zrušené sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   11.12.1997Nové obchodné meno:
   GB MUSIC, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 15 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj použitých hudobných nástrojov a ich príslušenstva
   Noví spoločníci:
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Karlik Šustekova 27 Bratislava
   Peter Vachálek Studenohorská 22 Bratislava