Vytvořte fakturu

Renault Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Renault Slovensko
IČO 35736003
TIN 2020269449
DIČ SK2020269449
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Renault Slovensko
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 157 059 168 €
Zisk 91 411 €
Kapitál 14 325 019 €
Vlastní kapitál 1 484 404 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0216166, 0800606111, 0800166166
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,966,557
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 918,796
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 918,796
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,117
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 905,679
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,007,465
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,113,188
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,113,188
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,200,519
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,200,519
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,688,955
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 461,708
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,708
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,251,455
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,792
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,920,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,803
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,321
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -518
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40,296
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 40,296
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,966,557
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,789
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 182,567
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 182,567
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,257
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,257
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 251,554
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 251,554
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,411
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,422,768
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,624
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,624
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,295,820
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,657,048
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,657,048
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,093
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631,679
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,116,324
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,348
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,103,976
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 157,065,847
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 157,059,168
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73,044,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 210,450
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 782,040
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,022,343
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,325,008
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 63,842,653
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 293,963
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -2,713
D. Služby (účtová skupina 51) 5,973,777
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 786,387
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 580,777
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 177,872
4. Sociální náklady (527, 528) 27,738
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,533
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 253,688
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 253,688
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 692,856
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -3,053
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,451,917
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 734,160
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,147,105
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,679
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,191
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,191
XII. Kurzové zisky (663) 3,488
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353,318
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 351,041
2. Ostatní náklady (562A) 351,041
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 385
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,892
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -346,639
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 387,521
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 296,110
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 487,442
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -191,332
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736003 TIN: 2020269449 DIČ: SK2020269449
 • Sídlo: Renault Slovensko, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika 28.06.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Renault Group B.V. 182 567 € (100%) Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.05.2008Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.2007
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   26.01.2006Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Boeingavenue 275 Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
   25.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   05.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   04.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   21.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   20.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   23.03.2004Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   09.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   17.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   16.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   26.05.1998Nové sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   25.05.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   Renault Slovensko, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj áut, ojazdených áut, náhradných dielov a príslušenstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto