Vytvořte fakturu

SOFIAS-SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOFIAS-SK
IČO 35736160
TIN 2020269603
DIČ SK2020269603
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFIAS-SK
Mýtna 42
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 214 179 €
Zisk -1 482 €
Kapitál 37 730 €
Vlastní kapitál -55 103 €
Kontaktní informace
Email ktiv@szm.sk
Telefon(y) 0245641224, 0252499322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 158
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 158
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,721
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,931
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 751
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,974
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,879
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -56,585
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -61,742
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,482
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,464
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 82,856
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,769
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,795
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,387
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,905
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,608
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 214,179
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 213,526
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 653
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 213,974
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,151
C. Služby (účtová skupina 51) 72,294
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 98,658
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 960
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,171
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,740
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 205
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,081
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 507
M. Úrokové náklady (562) 86
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 421
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -507
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -302
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,180
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,482
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736160 TIN: 2020269603 DIČ: SK2020269603
 • Sídlo: SOFIAS-SK, Mýtna 42, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľubomír Hellinger Kríková 14 Bratislava 821 07 17.02.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Hellinger 10 624 € (80%) Kríková 14 Bratislava 821 07
  Anna Hellingerová 2 656 € (20%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.2006Noví spoločníci:
   Anna Hellingerová Kríková 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Hellinger Kríková 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.02.2006
   11.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Martin Hellinger Kríkova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hellinger Školská 1/9 Kanianka Vznik funkcie: 01.01.2004
   05.09.2006Noví spoločníci:
   Martin Hellinger Kríkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hellinger Školská 1/9 Kanianka Vznik funkcie: 01.01.2004
   04.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Juraj Furák Holíčska 3106/6 Bratislava
   Kristína Furáková Holíčska 3106/6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.04.2003
   12.01.2004Noví spoločníci:
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07
   Juraj Furák Holíčska 3106/6 Bratislava
   Kristína Furáková Holíčska 3106/6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.04.2003
   11.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   detektívna služba podľa § 3 písm. b, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava Skončenie funkcie: 30.04.2003
   28.05.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava Skončenie funkcie: 30.04.2003
   27.05.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   JUDr. Samuel Valent Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   24.09.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   JUDr. Samuel Valent Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   23.09.2001Zrušeny spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   22.01.2001Noví spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   21.01.2001Zrušeny spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Mrnka Repná 21 Košice
   22.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Brázda Hlavná 192 Kráľovský Chlmec
   02.11.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zák.č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba podľa § 3 písm. b, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnmej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom primysleného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1998Noví spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Brázda Hlavná 192 Kráľovský Chlmec
   Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Viktor Mrnka Repná 21 Košice
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman. Budatínska 9 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   SOFIAS-SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnmej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom primysleného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman. Budatínska 9 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava