Vytvořte fakturu

doružova - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název doružova
IČO 35736186
TIN 2021355259
DIČ SK2021355259
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo doružova
Námestie hraničiarov 6/b
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 143 502 €
Zisk 12 539 €
Kapitál 39 527 €
Vlastní kapitál 14 555 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.doruzova.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,148
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,148
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,148
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,168
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,558
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,638
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,028
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,316
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,094
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 167
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,748
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,539
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,222
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,215
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,083
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 399
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,648
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,097
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -61
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 924
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 143,502
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 143,502
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 124,635
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,398
C. Služby (účtová skupina 51) 81,034
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,875
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 179
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,149
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,867
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,070
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,356
M. Úrokové náklady (562) 290
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,062
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,353
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,514
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,975
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,539
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736186 TIN: 2021355259 DIČ: SK2021355259
 • Sídlo: doružova, Námestie hraničiarov 6/b, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 26.03.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dominika Ružová 6 640 € (100%) Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.04.2012Nové obchodné meno:
   doružova s. r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.03.2012
   04.04.2012Zrušené obchodné meno:
   eyecon s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 21.03.2007
   09.08.2007Nové predmety činnosti:
   marketing
   administratívne práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo s vynimkou personálneho lízingu
   manažment
   prenájom plôch pre umiestnenie reklám
   08.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia /koncesia/
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie galérie
   organizovanie a usporiadavanie výstav
   poradenstvo v oblasti umeleckých diel
   Zrušeny spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   27.04.2007Nové obchodné meno:
   eyecon s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 21.03.2007
   26.04.2007Zrušené obchodné meno:
   ART e MISS, agentúra pre výtvarné umenie, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 8 Bratislava 814 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   ART e MISS, agentúra pre výtvarné umenie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 8 Bratislava 814 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komisionálny predaj tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia /koncesia/
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie galérie
   organizovanie a usporiadavanie výstav
   poradenstvo v oblasti umeleckých diel
   Noví spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava