Vytvořte fakturu

MAGAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAGAT
IČO 35736194
TIN 2020269405
DIČ SK2020269405
Datum vytvoření 23 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGAT
Veľké Leváre 1123
90873
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 796 €
Zisk -42 832 €
Kapitál 4 335 655 €
Vlastní kapitál 3 986 562 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,302,369
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,302,369
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,135
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,967
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,848
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,617
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,310,336
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,943,729
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 4,129,058
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 4,129,058
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,534
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -145,031
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,832
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 366,607
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 356,740
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,084
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,092
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,668
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,324
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,796
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,488
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 79,607
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) -721
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,026
C. Služby (účtová skupina 51) 23,632
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,129
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,989
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 25,744
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 462
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40,811
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,551
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,061
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 789
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 272
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,061
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -41,872
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -42,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736194 TIN: 2020269405 DIČ: SK2020269405
 • Sídlo: MAGAT, Veľké Leváre 1123, 90873, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava 21.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALSGREND HOLDINGS LIMITED 4 129 058 € (100%) Nikosia Cyperská republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2012Noví spoločníci:
   ALSGREND HOLDINGS LIMITED Egkomi, Doiranis 10 Nikosia Cyperská republika
   13.01.2012Zrušeny spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17 - 19 Limassol 3052 Cyprus
   28.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 48 Bratislava 851 10
   31.03.2006Noví spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 48 Bratislava 851 10
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17 - 19 Limassol 3052 Cyprus
   30.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   04.12.2003Nové sidlo:
   1123 Veľké Leváre 908 73
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dreva - výroba piliarska
   ťažba dreva
   približovanie dreva pomocou mechanizmov a koní
   výroba a montáž bytových doplnkov z dreva
   03.12.2003Zrušené sidlo:
   Kozia 48 Malacky 901 13
   02.11.1998Nové sidlo:
   Kozia 48 Malacky 901 13
   01.11.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 6-8 Bratislava 811 01
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Imran Bagaev Lenina 123/11 Groznyj Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrkotáč Palisády 5 Bratislava 811 01
   23.12.1997Nové obchodné meno:
   MAGAT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 6-8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Imran Bagaev Lenina 123/11 Groznyj Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Hrkotáč Palisády 5 Bratislava 811 01