Vytvořte fakturu

BEROSA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název BEROSA
IČO 35736259
TIN 2021372639
Datum vytvoření 17 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEROSA
Jiráskova 1659/8
91101
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 66 332 €
Zisk 1 063 €
Kapitál 22 997 €
Vlastní kapitál 10 929 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0327430924, 0326401672
Mobile(y) +421911640401
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 41,870
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 41,870
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,870
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,769
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 9,302
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 56,639
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,303
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 5,937
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,063
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,336
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,381
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,544
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,027
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,819
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 899
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,799
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 411
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,332
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 62,052
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,291
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,557
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,032
C. Služby (účtová skupina 51) 8,882
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 33,807
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 229
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,043
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,160
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,404
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,775
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,138
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 101
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 101
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,674
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 611
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,063
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016