Vytvořte fakturu

IK-SYSTEM SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název IK-SYSTEM SK
IČO 35736267
TIN 2021381285
DIČ SK2021381285
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IK-SYSTEM SK
Malý trh 2/A
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 30 500 €
Zisk -22 418 €
Kapitál 1 214 528 €
Vlastní kapitál -952 875 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233527143
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,217,300
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,300
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 915,365
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 915,365
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 253,677
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,363
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,363
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,314
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 45,464
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 45,464
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,794
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,217,300
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -975,291
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -9,994
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -9,994
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -950,183
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -950,183
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,418
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,192,591
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -33,405
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20
12. Odložený daňový závazek (481A) -33,425
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,225,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,916
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,916
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 647,387
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 469,547
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 216
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 127
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,423
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,095,610
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 770
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 770
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 30,500
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,100
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,449
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,380
D. Služby (účtová skupina 51) 1,880
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,421
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,084
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,337
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,336
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,763
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,669
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,949
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,240
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6,536
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6,536
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,045
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,835
2. Ostatní náklady (562A) 14,835
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 210
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,509
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,458
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,418
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35736267 TIN: 2021381285 DIČ: SK2021381285
 • Sídlo: IK-SYSTEM SK, Malý trh 2/A, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 13.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Majetkový Holding, a.s. 4 647 € (70%) Bratislava 821 08
  Pro Partners Holding, a.s. 1 992 € (30%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   29.06.2007Noví spoločníci:
   Pro Partners Asset Management, a.s. Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   30.03.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   08.12.2005Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   07.12.2005Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   30.10.2004Noví spoločníci:
   Majetkový Holding, a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   26.04.2002Nové sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   08.09.2000Nové sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Noví spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   29.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti informačných technologických zariadení a výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   25.05.1998Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   IK-SYSTEM SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04