Vytvořte fakturu

BINART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BINART
IČO 35736461
TIN 2020269680
DIČ SK2020269680
Datum vytvoření 15 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BINART
Beblavého 8
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 478 €
Zisk 10 210 €
Kontaktní informace
Email info@binart.sk
webové stránky http://www.diskart.sk
Telefon(y) +421262250517, +421262250501
Mobile(y) +421948220444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,485
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 64,574
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,187
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,073
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 123,485
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,484
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,971
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,210
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,001
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 31,001
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,221
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,942
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,643
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 68,478
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 295
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,882
IV. Aktivace (účtová skupina 62) -1,699
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 64,625
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 87
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,316
C. Služby (účtová skupina 51) 12,113
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,663
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 474
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 972
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,853
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,962
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9,588
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 9,586
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 253
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 9,335
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,188
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,978
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,210
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015