Vytvořte fakturu

MIREVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIREVA
IČO 35736542
TIN 2020242906
Datum vytvoření 22 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIREVA
Toryská 17
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 39 072 €
Zisk 256 €
Kapitál 11 031 €
Vlastní kapitál 6 620 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905935732
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,112
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,963
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 668
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,481
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,112
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,876
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 256
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,236
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,085
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) -5,849
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,884
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 743
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 659
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -9,135
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 39,072
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,926
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,146
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,609
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,663
C. Služby (účtová skupina 51) 24,209
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,376
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 274
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,079
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,463
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,054
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 727
M. Úrokové náklady (562) 38
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 689
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -727
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 736
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 256
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015