Vytvořte fakturu

MEDIATRONIC Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název MEDIATRONIC Slovensko
Stav Zničeno
IČO 35736551
TIN 2020229519
DIČ SK2020229519
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIATRONIC Slovensko
Belehradská 9
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 773 €
Zisk 18 072 €
Kapitál 152 498 €
Vlastní kapitál 598 €
Kontaktní informace
Email info@mediatronic.sk
webové stránky http://www.mediatronic.sk
Telefon(y) +421262520620
Mobile(y) +421903723019, +421903430430
Fax(y) 0262520621
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 129,514
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 58,344
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 58,344
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,347
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,170
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,200
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,164
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 56,053
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,603
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,917
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,274
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,643
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,514
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,670
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,705
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 435
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -7,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,451
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 88,525
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,167
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,167
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,902
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,738
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,718
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 280
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 280
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,646
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,393
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,393
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 90,777
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 90,773
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,582
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 30,643
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,548
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,072
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,824
D. Služby (účtová skupina 51) 10,599
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 297
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,126
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,126
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,229
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,971
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,672
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,823
2. Ostatní náklady (562A) 1,823
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 849
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,669
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,032
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,072
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • IČO :35736551 TIN: 2020229519 DIČ: SK2020229519
 • Sídlo: MEDIATRONIC Slovensko, Belehradská 9, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   16.04.2002Nové obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   10.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným