Vytvořte fakturu

AVET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AVET
IČO 35736593
TIN 2020211160
DIČ SK2020211160
Datum vytvoření 03 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVET
Hlučínska 6
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 244 152 €
Zisk 10 013 €
Kapitál 55 749 €
Vlastní kapitál -8 109 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220861981
Fax(y) 0220861982
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,152
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 54,612
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,152
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,903
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 927
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -16,007
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,013
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,249
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 91,249
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,819
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 18,852
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,675
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,903
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 244,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 233,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,304
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 232,910
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 175,171
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 988
C. Služby (účtová skupina 51) 35,487
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 18,680
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,177
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,401
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,242
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,506
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 269
M. Úrokové náklady (562) 69
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -269
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,973
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,013
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015