Vytvořte fakturu

SEVEREL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název SEVEREL
Stav Zničeno
IČO 35736607
TIN 2020206947
DIČ SK2020206947
Datum vytvoření 03 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEVEREL
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 615 €
Zisk -1 605 €
Kapitál 42 098 €
Vlastní kapitál -13 054 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 702
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,800
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,605
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 68
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 68
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,615
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,570
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,045
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,078
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 321
C. Služby (účtová skupina 51) 711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,473
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,463
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,463
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,032
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 77
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,537
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 68
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,605
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • IČO :35736607 TIN: 2020206947 DIČ: SK2020206947
 • Sídlo: SEVEREL, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Prosinec 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   20.01.2015Nové obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   14.05.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   03.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným