Vytvořte fakturu

TECHNOPEK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Obchodní název TECHNOPEK
IČO 35736615
TIN 2020211050
DIČ SK2020211050
Datum vytvoření 05 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOPEK
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 051 655 €
Zisk 119 640 €
Kapitál 1 089 739 €
Vlastní kapitál 605 935 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421245241530
Fax(y) 0245241530
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,221,046
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 307,363
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 307,363
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 231,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,051
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 911,528
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 438,001
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 438,001
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 383,719
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 293,526
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 293,526
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,632
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,236
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,325
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 89,808
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 986
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 88,822
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,155
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,221,046
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 629,762
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 503,483
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 529,219
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -25,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,640
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 591,284
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,671
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,671
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 600,975
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 593,282
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,282
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,114
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,510
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 669
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 638
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 638
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -17,000
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,050,787
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,051,655
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,012,337
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,450
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,895,799
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,632,489
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,462
D. Služby (účtová skupina 51) 137,104
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 85,116
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,524
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,424
4. Sociální náklady (527, 528) 2,168
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 633
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,899
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,899
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 155,856
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,732
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,932
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,932
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,932
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,107
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,645
2. Ostatní náklady (562A) 1,645
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,462
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,681
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 33,041
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,041
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 119,640
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • IČO :35736615 TIN: 2020211050 DIČ: SK2020211050
 • Sídlo: TECHNOPEK, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Daniel Gerbel, PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 01.07.2016
  Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 01.07.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Barbara Gerbel 3 319 € (50%) Bratislava
  Eva Tomanová 3 319 € (50%) Šamorín
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gerbel , PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2016
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.07.2016
   14.11.2000Nové obchodné meno:
   TECHNOPEK s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Barbara Gerbel Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1997Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť