Vytvořte fakturu

Audit team - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Audit team
IČO 35736674
TIN 2020229431
DIČ SK2020229431
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Audit team
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 293 747 €
Zisk 5 645 €
Kapitál 125 057 €
Vlastní kapitál 72 721 €
Kontaktní informace
Email auditteam@auditteam.sk
webové stránky http://www.auditteam.sk
Telefon(y) +421244456993
Fax(y) 0244442089
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 152,466
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,937
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,937
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,937
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 137,215
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,287
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 343
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,944
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 60
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 60
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,581
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,581
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,581
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122,287
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 525
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 121,762
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,314
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,115
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,466
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,367
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,419
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,419
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,645
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,099
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,701
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,064
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,846
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,846
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,721
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,995
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,683
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,819
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,334
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 290,802
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 293,747
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 290,803
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,944
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 285,986
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,869
D. Služby (účtová skupina 51) 29,584
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 236,849
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 187,388
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,950
4. Sociální náklady (527, 528) 4,511
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 463
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,712
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,712
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,509
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,761
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,294
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 124
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 124
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 124
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 252
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,633
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,988
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,988
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736674 TIN: 2020229431 DIČ: SK2020229431
 • Sídlo: Audit team, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava 18.12.1997
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 12.02.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miriam Lehocká 3 652 € (55%) Lužická 7 Bratislava
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 2 988 € (45%) 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.10.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   28.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   27.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   16.04.2003Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 Vznik funkcie: 12.02.2001
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2000Noví spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   11.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   Audit team, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava