Vytvořte fakturu

TEXTILSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEXTILSERVIS
IČO 35736712
TIN 2020251618
DIČ SK2020251618
Datum vytvoření 07 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEXTILSERVIS
Mierová 181
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 792 €
Zisk 5 839 €
Kapitál 66 896 €
Vlastní kapitál -136 050 €
Kontaktní informace
Email textilservis@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.textilservis.sk
Telefon(y) +421692039139
Mobile(y) +421903411601
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 189,802
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,802
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,073
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,073
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 158,551
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 158,551
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,551
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 178
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 161
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -130,211
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -143,021
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,010
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -157,031
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,839
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,013
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 320,013
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 193,854
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 193,854
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,605
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,589
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,297
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 80,912
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,792
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 80,855
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 57
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,880
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,968
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 65,347
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,193
D. Služby (účtová skupina 51) 4,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,004
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,111
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 893
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 423
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,371
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,799
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,839
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736712 TIN: 2020251618 DIČ: SK2020251618
 • Sídlo: TEXTILSERVIS, Mierová 181, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05 07.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Darina Szabová 3 983 € (60%) Holíčska 15 Bratislava 851 05
  Ing. Juraj Ábel 2 656 € (40%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.01.1998
   01.12.2006Nové sidlo:
   Mierová 181 Bratislava 821 05
   30.11.2006Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 07.01.1998
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.01.1998
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   TEXTILSERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, alebo na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba a predaj výrobkov z tkanín /krajčírska činnosť/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05