Vytvořte fakturu

Qualitum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Qualitum
IČO 35736747
TIN 2021386389
Datum vytvoření 05 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Qualitum
Vígľašská 10
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 261 €
Zisk -1 095 €
Kapitál 11 316 €
Vlastní kapitál 10 264 €
Kontaktní informace
Email qualitum@gmail.com
Telefon(y) 0263825265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,112
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,090
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,069
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,069
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 83
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 83
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,938
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,611
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,327
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,112
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,293
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,293
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 943
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 943
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 202
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 741
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,261
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,261
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,261
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,651
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 710
D. Služby (účtová skupina 51) 6,527
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,292
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -390
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,024
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -476
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 619
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 619
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,095
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240341.tif
Date of updating data: 25.06.2015