Vytvořte fakturu

PROXIMA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROXIMA Bratislava
IČO 35736771
TIN 2021374399
DIČ SK2021374399
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROXIMA Bratislava
Tomášikova 10/C
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 094 €
Zisk -113 394 €
Kapitál 245 378 €
Vlastní kapitál -194 635 €
Kontaktní informace
Email empire@empireclub.sk
Telefon(y) 0243631792, 0243631793
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 170,054
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 170,054
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 66,955
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,882
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,112
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 176,936
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -308,030
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -201,607
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,394
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 484,966
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 469
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 484,497
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,877
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,560
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 481,060
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,094
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,831
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,263
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 126,329
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,706
C. Služby (účtová skupina 51) 28,008
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,159
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 18,988
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 52,354
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,114
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -112,235
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -38,883
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 199
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 199
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -199
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -112,434
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -113,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015