Vytvořte fakturu

VERZUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VERZUS
IČO 35736836
TIN 2021361529
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VERZUS
Kollárova 14
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 5 400 €
Zisk 1 533 €
Kontaktní informace
Email havilimova@stonline.sk
Telefon(y) 0255576516
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,121
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,121
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,540
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,540
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,540
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,581
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,982
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,599
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,121
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,641
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,307
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,307
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,469
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,469
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,533
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,400
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,295
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 633
D. Služby (účtová skupina 51) 2,662
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,105
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -92
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,013
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,533
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4190578.tif
Date of updating data: 25.06.2015