Vytvořte fakturu

DEMJAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEMJAN
IČO 35736895
TIN 2020242488
DIČ SK2020242488
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMJAN
Rebarborová 13
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 198 848 €
Zisk 89 563 €
Kapitál 246 946 €
Vlastní kapitál 28 251 €
Kontaktní informace
Email demko0@mail.t-com.sk
webové stránky http://www.zahradneprace-demjan.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 133,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 133,748
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,970
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 142,849
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 740
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,381
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 282,718
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 117,150
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,948
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 89,563
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,568
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 475
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 145,093
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,755
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,021
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 29,919
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,398
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 198,848
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 198,848
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 88,440
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,580
C. Služby (účtová skupina 51) 11,920
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 42,033
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,784
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 78
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 110,408
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,348
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 609
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 609
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -609
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 109,799
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 20,236
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 89,563
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015