Vytvořte fakturu

DASIVO Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.02.2016
Basic information
Obchodní název DASIVO Group
IČO 35736909
TIN 2020211105
DIČ SK2020211105
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DASIVO Group
Kríková 6
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 723 527 €
Zisk 75 451 €
Kapitál 331 143 €
Vlastní kapitál 205 307 €
Kontaktní informace
Email dasivo@dasivo.sk
webové stránky http://dasivo.sk/referencie/
Mobile(y) +421903732973
Fax(y) 0243427482
Date of updating data: 09.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 499,431
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,821
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,821
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,821
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,610
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 302,117
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 284,018
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 284,018
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,099
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 186,493
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,494
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 180,999
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 499,431
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,127
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,046
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,046
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 197,623
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 231,938
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,315
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,819
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 235,304
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,412
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,412
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 204,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,627
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,627
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,316
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 39,399
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,134
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,706
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,710
Date of updating data: 09.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 723,527
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 723,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 723,527
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,589
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 53,828
D. Služby (účtová skupina 51) 181,798
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 375,850
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 279,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,395
4. Sociální náklady (527, 528) 2,200
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 723
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,773
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 4,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,617
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,201
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,410
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,847
2. Ostatní náklady (562A) 1,847
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,563
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,410
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,828
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,377
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,377
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,451
Date of updating data: 09.02.2016
Date of updating data: 09.02.2016