Vytvořte fakturu

LITHOTECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LITHOTECH
IČO 35736968
TIN 2020219476
DIČ SK2020219476
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LITHOTECH
Hudecova 1
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 873 €
Zisk -1 296 €
Kontaktní informace
Email lithotech1@slovanet.sk
Telefon(y) 0253413111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,403
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,403
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,423
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,594
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,216
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 378
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 23,997
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,125
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -100,468
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,296
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,122
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,347
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 115,775
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,923
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,644
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,758
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,450
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 68,873
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 68,873
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 68,789
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,158
C. Služby (účtová skupina 51) 31,164
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,970
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,973
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 524
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 84
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,551
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 420
M. Úrokové náklady (562) 67
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -420
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -336
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,296
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35736968 TIN: 2020219476 DIČ: SK2020219476
 • Sídlo: LITHOTECH, Hudecova 1, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63 Lozorno 900 55 08.01.1998
  Jozef Kovár Hlboká 47 Lozorno 900 55 08.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Dagmar Veliká 2 568 € (38.7%) Hlboká 63 Lozorno 900 55
  Jozef Kovár 2 568 € (38.7%) Hlboká 47 Lozorno 900 55
  Roland Pócs 1 506 € (22.7%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Filip Savka Záhradná 4/376 Marianka 900 33
   30.04.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 08.01.1998
   Jozef Kovár Hlboká 47 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 08.01.1998
   29.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   25.10.2005Noví spoločníci:
   Roland Pócs Vlárska 66/3354 Bratislava 831 01
   Filip Savka Záhradná 4/376 Marianka 900 33
   24.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DAMIAN, s.r.o. Dostojevského rad 2547/13 Bratislava 811 09
   23.03.2005Noví spoločníci:
   DAMIAN, s.r.o. Dostojevského rad 2547/13 Bratislava 811 09
   06.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   05.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63/1034 Lozorno 900 55
   Jozef Kovár Hlboká 47/1035 Lozorno 900 55
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   LITHOTECH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hudecova 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát - príprava tlačových podkladov vrátane grafických návrhov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafických a reklamných služieb, reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01