Vytvořte fakturu

PALLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PALLA
IČO 35737069
TIN 2021398852
DIČ SK2021398852
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALLA
Novomeského 40
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 65 559 €
Zisk 5 823 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948404879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,306
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 59,549
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 59,549
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,395
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,154
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -13,645
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,713
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,713
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,713
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -41,358
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -51,234
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,876
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 402
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,306
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -173,521
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -185,986
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -186,053
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,823
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,665
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 192
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 192
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 56,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 162,487
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,932
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,932
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,177
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 309
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 473
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,636
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 176
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 162
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 64,096
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,096
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,463
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,251
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,428
D. Služby (účtová skupina 51) 4,913
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,743
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,481
4. Sociální náklady (527, 528) 23
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,536
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,536
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,262
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,308
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,755
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,525
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,368
2. Ostatní náklady (562A) 11,368
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,525
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,783
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737069 TIN: 2021398852 DIČ: SK2021398852
 • Sídlo: PALLA, Novomeského 40, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 11.06.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Patricius Palla 5 312 € (80%) Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  Pavol Palla 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   09.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   PALLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novomeského 40 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002