Vytvořte fakturu

DARPOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DARPOL
IČO 35737131
TIN 2020203812
DIČ SK2020203812
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARPOL
Glejovka č. 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 133 220 €
Zisk -12 373 €
Kontaktní informace
Email darpol@next-com.sk
Telefon(y) 0903454747, 0905546500, 0336404833
Mobile(y) 0903454747, 0905546500
Fax(y) 0336404833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,387
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,387
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 992
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,694
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 27,639
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,684
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 73,081
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,443
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 627
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -80,369
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,373
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,524
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 954
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 150,503
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59,859
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,600
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,044
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,400
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,680
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 133,220
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 132,603
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 136
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 144,361
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 83,938
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,146
C. Služby (účtová skupina 51) 38,702
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,035
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 535
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,141
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -47
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 731
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 731
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -731
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,872
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 501
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35737131 TIN: 2020203812 DIČ: SK2020203812
 • Sídlo: DARPOL, Glejovka č. 1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 08 Leden 1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alexander Georgievič Nikolaevski 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  Natalia Valerievna Nikolaevskaia 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.10.2003Nové sidlo:
   Glejovka č. 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.01.1998
   14.10.2003Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   01.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   DARPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01