Vytvořte fakturu

OptoCon Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OptoCon Slovakia
IČO 35737158
TIN 2021431291
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OptoCon Slovakia
Strojnícka 29
82105
Bratislava
Kontaktní informace
Email optocon@optocon.sk
Telefon(y) 0248205200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,286
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,286
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,286
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -15,467
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -22,107
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,753
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,753
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,123
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4301163.tif
Date of updating data: 25.06.2015