Vytvořte fakturu

Agentúra Correct - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Agentúra Correct
IČO 35737166
TIN 2020242675
DIČ SK2020242675
Datum vytvoření 22 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra Correct
Betliarska 12
85107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 452 €
Zisk -7 242 €
Kapitál 45 253 €
Vlastní kapitál 4 931 €
Kontaktní informace
Email info@agenturacorrect.com
Telefon(y) 0245945009, 0903760250, 0904699124
Mobile(y) +421903760250, 0903760250, 0904505850, 0904699124, 0948391653
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 65,067
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 65,067
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,317
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,470
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,548
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,034
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,888
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 97,537
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 27
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,242
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,449
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 164
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 21,352
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,933
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,259
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,217
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,079
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,378
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 151,452
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 150,715
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 737
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 153,410
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,480
C. Služby (účtová skupina 51) 116,044
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,203
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 612
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,958
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,191
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 4,324
M. Úrokové náklady (562) 2,031
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,293
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,324
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,282
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,242
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015