Vytvořte fakturu

SOKOL KOLLAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOKOL KOLLAR
IČO 35737174
TIN 2021363278
DIČ SK2021363278
Datum vytvoření 19 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOKOL KOLLAR
Šulekova 32
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 584 905 €
Zisk -308 429 €
Kapitál 101 987 €
Vlastní kapitál -171 661 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254430127, 0254411815
Mobile(y) 0905408995
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 23
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 151,555
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 71,934
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,652
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,711
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,578
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -479,720
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,502
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,502
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -174,793
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -308,429
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 631,298
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -6,309
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 637,607
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 567,805
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,177
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,312
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,313
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 584,905
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 43,380
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 541,525
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 887,038
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,922
C. Služby (účtová skupina 51) 871,375
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 442
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,268
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -302,133
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -840,917
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 53
X. Úrokové výnosy (662) 10
XI. Kurzové zisky (663) 43
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,869
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 43
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,826
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,816
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -307,949
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -308,429
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015