Vytvořte fakturu

Arsin G - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Obchodní název Arsin G
IČO 35737182
TIN 2020219531
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arsin G
Tatranská Lomnica 262/A
05960
Vysoké Tatry
Financial information
Kapitál 7 973 €
Vlastní kapitál 6 504 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0524467750
Mobile(y) 0905727333
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,973
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,973
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,955
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,504
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 469
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 469
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -604
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,641
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,168
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,226
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,226
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 98
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
Date of updating data: 25.08.2016
Files
4255836.tif
Date of updating data: 25.08.2016