Vytvořte fakturu

PETRACO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PETRACO
IČO 35737204
TIN 2020242543
DIČ SK2020242543
Datum vytvoření 18 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETRACO
Legionárska 19
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 568 €
Zisk -5 474 €
Kapitál 72 088 €
Vlastní kapitál 7 843 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903231976, 0903234976
Mobile(y) 0903231976
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 42,375
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 42,375
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,964
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 184
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 122
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,630
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 50,339
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,369
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 293
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 911
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,474
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,970
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 47,680
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 246
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,182
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,568
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,768
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,800
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,904
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,045
C. Služby (účtová skupina 51) 3,074
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,825
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,532
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,336
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,351
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 178
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 178
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,514
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015