Vytvořte fakturu

TESS/maxi promotion - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TESS/maxi promotion
IČO 35737212
TIN 2020269713
DIČ SK2020269713
Datum vytvoření 09 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TESS/maxi promotion
Víťazná 7
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 000 €
Zisk 5 229 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255569731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,623
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,623
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -335
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -20,170
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,229
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,958
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,758
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,875
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,882
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 12,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,200
C. Služby (účtová skupina 51) 5,200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,800
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,800
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 97
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 97
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,704
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,475
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015