Vytvořte fakturu

SERVIS KORATEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SERVIS KORATEX
IČO 35737221
TIN 2020253785
DIČ SK2020253785
Datum vytvoření 08 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SERVIS KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 327 930 €
Zisk -522 €
Kontaktní informace
Email koratex@koratex.sk
Telefon(y) 0249104444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,700,167
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,654,323
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,654,323
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 937,104
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,712,841
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,378
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,844
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,040
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,040
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,804
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,804
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,700,167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,565
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 384,784
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 384,784
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 26,627
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,340
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,340
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 44,336
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,336
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,602
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 124,992
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,117,610
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,632
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,632
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,075,256
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,397
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,325
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 327,930
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 327,930
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 327,930
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,189
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,823
D. Služby (účtová skupina 51) 13,338
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 24,825
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 225,199
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 225,199
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,004
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 741
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,769
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 303
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 438
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -522
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015